انواع دوره ها

ردیف زبان ترمیک فشرده خصوصی
1 انگلیسی دارد دارد دارد
2 آلمانی دارد دارد دارد
3 فرانسه دارد دارد دارد
4 روسی دارد دارد دارد
5 ایتالیایی دارد دارد دارد
6 اسپانیایی دارد دارد دارد
7 کره ای دارد دارد دارد
8 ترکی استانبولی دارد دارد دارد

 

تماس با موسسه 

;