"هر زبانی هر مکانی"

موسسه زبان بین الملل قائم ، آماده ی ارائه خدمات آموزشی به

علاقه مندان به یادگیری سایر زبان های خارجی باکادری مجرب در خدمت 

شهروندان عزیز می باشد.

;